• Chceme vnést harmonii do Vašeho života
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
Chceme vnést harmonii do Vašeho života1 Prostory Studio Šanti Liberec2 Prostory Studio Šanti Liberec3 Prostory Studio Šanti Liberec4 Prostory Studio Šanti Liberec5 Prostory Studio Šanti Liberec6 Prostory Studio Šanti Liberec7 Prostory Studio Šanti Liberec8

LUBOŠ KLAS

Zdraví a štěstí je potřeba chápat či vnímat jako energetický projev harmonického celku, který můžeme pro představu znázornit např. rovnostranným trojúhelníkem, kde: bod A = zdraví fyzické (to, co je smysly vnímané, uvědomované) bod B = zdraví psychické (to jsou principy vnímání, uvědomování, akce a reakce) bod C = zdraví duchovní (to, co si je všeho vědomo, uvědomovatel si všeho, včetně sebe sama). Každý z těchto tří bodů představuje určitý energetický potenciál, vzniklý součtem různých frekvenčních hodnot. Pokud jsou všechny hodnoty tohoto rovnostranného trojúhelníku v energetické rovnováze, vnímáme život člověka jako harmonický, což se projevuje všeobecným zdravím, intelektem a také pocitem určité intenzity šťastnosti. Dalo by se tedy konstatovat, že takový člověk žije zdravý a šťastný život. Pokud ale začne být jeden z těchto bodů naším zájmem energeticky protěžován či naopak potlačován, vznikne energetická nerovnováha neboli disharmonie. Vznik disharmonie se následně vždycky projeví dle její intenzity a to formou negativního vjemu, vždy však frekvenčně sestupnou tendencí. Nejprve ve frekvenčně vyšších polích či sférách zdraví duchovního, (např. pocitem nějaké nenaplněnosti, že nám pořád něco či někdo chybí i když máme vše, co momentálně potřebujeme). Dále potom ve frekvenčně nižších polích či sférách, zdraví psychického (např. nesprávným vyhodnocováním a následnými neadekvátními reakcemi na vnější i vnitřní podněty anebo v těžší variantě třeba depresemi). A nakonec pro lidi nejsnáze vnímatelným projevem disharmonie ve vibračně nejnižších polích či sférách zdraví fyzického a to dle intenzity, nejprve postupně zhoršujícím se tělesným zdravotním stavem a později již jasně definovanou formou nemoci. Při extrémně velké disharmonii dochází k akumulaci frekvenčně a kvalitativně nižší „negativní“ energie a při dosažení kritické hodnoty dojde k silnému energetickému výboji, což se ve fyzické realitě vždy projeví např. extrémně vyhrocenou negativní situací, úrazem nebo dokonce fyzickou smrtí. Proto jediný účinný, plně funkční a hlavně stabilní systém pro dosažení plnohodnotného zdraví a šťastnosti je harmonizovat všechny tři body A, B, C. Vše ostatní je pouze „promarněný čas“. Zdraví fyzické nejvíce ovlivňují tyto tři věci: pohyb, stravovací procesy a vlivy vnějšího prostředí. Zdraví psychické je o tzv. harmonické shodě: v tom, co cítím. S tím, co říkám. A s tím, co konám. Zdraví duchovní je založeno na morálních aspektech a vnitřní šťastnosti bez vlivu vnějších faktorů.

 

Moje kurzy

JAK SE STÁT OPRAVDOVÝM ČLOVĚKEM
 

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ TOHOTO LEKTORA NALEZNETE ZDE

^