• Chceme vnést harmonii do Vašeho života
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
  • Prostory Studio Šanti Liberec
Chceme vnést harmonii do Vašeho života1 Prostory Studio Šanti Liberec2 Prostory Studio Šanti Liberec3 Prostory Studio Šanti Liberec4 Prostory Studio Šanti Liberec5 Prostory Studio Šanti Liberec6 Prostory Studio Šanti Liberec7 Prostory Studio Šanti Liberec8

LUBOŠ KLAS

Zdraví a štěstí je potřeba chápat či vnímat jako energetický projev harmonického celku, který můžeme pro představu znázornit např. rovnostranným trojúhelníkem, kde: bod A = zdraví fyzické (to, co je smysly vnímané, uvědomované) bod B = zdraví psychické (to jsou principy vnímání, uvědomování, akce a reakce) bod C = zdraví duchovní (to, co si je všeho vědomo, uvědomovatel si všeho, včetně sebe sama). Každý z těchto tří bodů představuje určitý energetický potenciál, vzniklý součtem různých frekvenčních hodnot. Pokud jsou všechny hodnoty tohoto rovnostranného trojúhelníku v energetické rovnováze, vnímáme život člověka jako harmonický, což se projevuje všeobecným zdravím, intelektem a také pocitem určité intenzity šťastnosti. Dalo by se tedy konstatovat, že takový člověk žije zdravý a šťastný život. Pokud ale začne být jeden z těchto bodů naším zájmem energeticky protěžován či naopak potlačován, vznikne energetická nerovnováha neboli disharmonie. Vznik disharmonie se následně vždycky projeví dle její intenzity a to formou negativního vjemu, vždy však frekvenčně sestupnou tendencí. Nejprve ve frekvenčně vyšších polích či sférách zdraví duchovního, (např. pocitem nějaké nenaplněnosti, že nám pořád něco či někdo chybí i když máme vše, co momentálně potřebujeme). Dále potom ve frekvenčně nižších polích či sférách, zdraví psychického (např. nesprávným vyhodnocováním a následnými neadekvátními reakcemi na vnější i vnitřní podněty anebo v těžší variantě třeba depresemi). A nakonec pro lidi nejsnáze vnímatelným projevem disharmonie ve vibračně nejnižších polích či sférách zdraví fyzického a to dle intenzity, nejprve postupně zhoršujícím se tělesným zdravotním stavem a později již jasně definovanou formou nemoci. Při extrémně velké disharmonii dochází k akumulaci frekvenčně a kvalitativně nižší „negativní“ energie a při dosažení kritické hodnoty dojde k silnému energetickému výboji, což se ve fyzické realitě vždy projeví např. extrémně vyhrocenou negativní situací, úrazem nebo dokonce fyzickou smrtí. Proto jediný účinný, plně funkční a hlavně stabilní systém pro dosažení plnohodnotného zdraví a šťastnosti je harmonizovat všechny tři body A, B, C. Vše ostatní je pouze „promarněný čas“. Zdraví fyzické nejvíce ovlivňují tyto tři věci: pohyb, stravovací procesy a vlivy vnějšího prostředí. Zdraví psychické je o tzv. harmonické shodě: v tom, co cítím. S tím, co říkám. A s tím, co konám. Zdraví duchovní je založeno na morálních aspektech a vnitřní šťastnosti bez vlivu vnějších faktorů.

 

Moje kurzy

JAK SE STÁT OPRAVDOVÝM ČLOVĚKEM
 

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ TOHOTO LEKTORA NALEZNETE ZDE

Kalendář

24/1/2020
Zdravá dětská noha - přednáška s Lindou Varnuškovou, malý sál 17:00-19:00
27/1/2020
Homeopatická poradna - Štěpánka Zeithamlová -konzultační místnost
28/1/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
31/1/2020
Seminář holotropního dýchaní - I. Macháčková , malý sál 20:00-22:00
1/2/2020
Seminář holotropního dýchaní - I. Macháčková , velký sál 09:00-20:00
7/2/2020
Satsang - Jóga v denním životě , 18:00-20:00, malý sál
10/2/2020
Homeopatická poradna - Štěpánka Zeithamlová -konzultační místnost
11/2/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
15/2/2020
Workshop: Odhal své poslání - Anael Milena Láska, malý sál 12:00-16:00
15/2/2020
Vibrační lázeň v Šanti - Pavel Tůma zpívající mísy, velký sál 18:00 -19:30
21/2/2020
Satsang - Jóga v denním životě , 18:00-20:00, malý sál
24/2/2020
Homeopatická poradna - Štěpánka Zeithamlová -konzultační místnost
25/2/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
29/2/2020
Konstelace s Janem Pešičkou , velký sál 9:00 - 20:00
10/3/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
13/3/2020
Satsang - Jóga v denním životě , 18:00-20:00, malý sál
14/3/2020
Jógový seminář s Kamilou Neumannovou, 9:00-12:00, velký sál
15/3/2020
Zdravotní a životní potíže, jejich příčiny a řešení, M. Zelenka - velký sál 9:00 - 18:00
20/3/2020
Seminář holotropního dýchání - I. Macháčková ,velký sál 18:00-23:00
21/3/2020
Seminář holotropního dýchání - I. Macháčková , velký sál 09:00-20:00
22/3/2020
Seminář holotropního dýchání - I. Macháčková , velký sál 09:00-20:00
24/3/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
3/4/2020
Satsang - Jóga v denním životě , 18:00-20:00, malý sál
7/4/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
21/4/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
25/4/2020
Jógový seminář s Kamilou Neumannovou, 9:00-12:00, velký sál
15/5/2020
Satsang - Jóga v denním životě , 18:00-20:00, malý sál
19/5/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
26/5/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
30/5/2020
Seminář holotropního dýchání - I. Macháčková , malý sál 20:00-22:00
31/5/2020
Seminář holotropního dýchání - I. Macháčková , velký sál 09:00-20:00
2/6/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
5/6/2020
Satsang - Jóga v denním životě , 18:00-20:00, malý sál
16/6/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál
30/6/2020
Přednáška Tradičních Esoterických Nauk - Jiří Hulička,18:30-19:30, malý sál

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

Studio Šanti
Moskevská 27/14
460 01 Liberec

E-mail:
studiosanti@studiosanti.cz

 

Ředitelka Studia Šanti
Simona Svobodová
mob.: +420 739 300 826
email: svobsim@studiosanti.cz

 

Web: www.studiosanti.cz

Facebook

^